LIFTERY - Retraktory Laparoskopowe jednorazowego użytku

LIFTER’y - jednorazowe retraktory laparoskopowe umożliwiają podwieszanie narządów wewnętrznych w czasie zabiegów laparoskopowych.

Zapewniają lepszy dostęp do operowanych tkanek i narządów. Redukują ilość użytych portów - kaniul/trokarów. Skracają czas zabiegu. Uwalniają asystenta od konieczności trzymania retraktora/graspera. Są korzystne dla pacjenta poprzez skrócenie procedury, lepszy efekt kosmetyczny. Są stosowane do podwieszania jelit przy niskiej resekcji, podwieszania macicy i przydatków, podwieszania pęcherzyka żółciowego, żołądka (np. w rękawowej resekcji), tymczasowego podwieszania siatek przepuklinowych, podwieszania lewego płata wątroby przy zabiegach bariatrycznych na żołądku, fundoplikacjach, opaskach, przy zabiegach na jajnikach np. cysty, appendektomii, prostatektomii, sacrocolpopeksji.

Powrót do góry